Skip to main content

Visie en missie

De eigenheid, kracht en talenten van ieder mens staan bij Equus & Ego centraal. Niet het “tekortkomen” maar het functioneren en de kwaliteit van leven zijn de vertrekpunten. Het fysieke, mentale en sociale vormen daarin één geheel en versterken elkaar.

Door ervaringsgericht te leren tijdens de begeleidingsmomenten (individueel of in een kleine groep) kan ieder kind werken aan zijn persoonlijke leervragen en -behoeften. Bij Equus & Ego staan de ontwikkeling, het welzijn en de bevordering van de zelfredzaamheid van het kind steeds centraal. Binnen een duidelijke structuur bieden wij ruimte en geborgenheid om in het eigen tempo en mogelijkheden te groeien. Onze focus ligt op samenwerken, op wat goed gaat en op het versterken van de kracht die iedereen in zich heeft.

Met hulp van de dieren en de rust en ruimte op onze locatie krijgen de visie en missie gestalte door de inzet van een team professionals.

Eigenaresse en pedagoog

Opleiding en ervaring

Esther Klijn (1979) is de eigenaar van Equus & Ego. Zij gelooft heilig in de kracht die ieder mens in zich heeft en is altijd bezig om die in het kind naar boven te halen.

Na haar opleiding (ortho)pedagogiek (2004) deed ze dat bij o.a. het Leger des Heils als begeleider van gezinnen, kinderen en jongeren en bij Jeugdbescherming Brabant als gezinsvoogd en in de jeugdreclassering. Het bracht haar een schat aan ervaring met zeer diverse en soms uiterst complexe hulpvragen.

Haar grote kennis en kunde op het gebied van multiproblematiek, stoornissen in het autistisch spectrum, scheidingsproblematiek, ADHD, enz. combineert ze in Equus & Ego met de weldadige rust en ruimte op haar buitenlocatie, en haar passie en liefde voor paarden. 

Paarden

Esther was zeven toen ze begon met verzorgen en berijden van pony’s. De herinneringen aan de rust en nabijheid van de dieren kan ze zich nog goed voor de geest halen: “Ik kon mezelf zijn. Vertellen wat ik wilde en hoe ik me voelde. De pony’s en paarden oordeelden niet over mij. Ik haalde daar kracht uit.” 
Als pedagoog ging ze op zoek naar mogelijkheden om deze ervaringen te gebruiken. Dit leidde tot een opleiding tot equine assisted coach (post HBO 2015), de vervolgopleiding tot kindercoach (post HBO 2016) en een eigen praktijk (opgericht in 2015) waarbij ze samenwerkt met haar paarden om kinderen in hun kracht te zetten.

GZ- psycholoog

Inge Meijer (1985) wist al vanaf haar middelbare schooltijd dat zij graag mensen wilde helpen, ze was erg nieuwsgierig naar de beleving en verhalen van anderen en is altijd erg onder de indruk geweest van de veerkracht die mensen bezitten.

Ieder mens kan in zijn leven geconfronteerd worden met nare gebeurtenissen, klachten, of even niet meer goed weten hoe je verder moet. Het kan prettig zijn dat iemand naar je luistert, met je meedenkt en kan ondersteunen in het bieden van passende interventies. Het doel is uiteraard om daarna voldoende kracht te ervaren, om zelf verder te kunnen.

Sinds 2010 is Inge werkzaam als psycholoog voor zowel kinderen als volwassenen, en sinds 2018 als GZ-psycholoog. In de behandelingen maakt Inge gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en Accept en Commitment Therapy waarvoor zij ook geaccrediteerde cursussen heeft gevolgd. Tevens maakt zij graag gebruik van de natuur tijdens de sessies.

Sinds 2022 werkt Inge volledig zelfstandig waarbij zij deels werkzaam is in een praktijk die behandeling biedt voor volwassen en voor het andere deel is zij werkzaam bij Equus & Ego met kinderen en jeugdigen. Deze combinatie is voor Inge perfect omdat zij graag met beiden doelgroepen werkt. Bij Equus & Ego zal Inge, samen met het team, diagnostiek uitvoeren en in de toekomst kortdurende behandelingen.

Inge haar werkervaring is erg divers; jarenlang heeft zij gewerkt met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, aangeboren hersenletsel of psychische problemen en/of gedragsproblemen. Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar volwassenen; mensen met angst- stemmingsproblematiek en trauma. Sinds 2022 werkt Inge volledig zelfstandig waarbij zij deels werkzaam is in een praktijk die behandeling biedt voor volwassen en voor het andere deel is zij werkzaam bij zorgboerderij Equus & Ego met kinderen en jeugdigen. Deze combinatie is voor Inge perfect omdat zij graag met beiden doelgroepen werkt. Bij zorgboerderij Equus & Ego zal Inge, samen met het team, diagnostiek uitvoeren en in de toekomst kortdurende behandelingen.

Inge is geboren en getogen in Breda, en woont sinds 8 jaar in het mooie Teteringen samen met haar partner en twee kinderen.

Gedragsdeskundige

Sanne Krens (1990) werkt inmiddels 8 jaar als kinder-en jeugdpsycholoog en heeft in 2020 de volledige opleiding tot systeemtherapeut afgerond. Als gedragsdeskundige draagt Sanne zorg voor de inhoudelijke zorgprocessen voor ieder kind. Zo is Sanne, vanaf de intake tot aan het afsluiten van een begeleidingstraject, verantwoordelijk voor het vinden van een meest passende vorm van hulp en ziet zij erop toe dat de juiste doelen worden nagestreefd. Daarnaast zal Sanne een grote rol hebben in het gaan ontwikkelen, en uiteenzetten, van de diagnostiek poot binnen Equus & Ego. Sanne gelooft in samen ontdekken, experimenteren en in reflectie, om jezelf en de ander steeds beter te leren kennen en begrijpen. Als systeemtherapeut ziet Sanne het gezin als oefenveld, waarin kinderen vaardigheden leren voor de rest van hun leven, maar ook als kracht om moeilijke dingen met elkaar op te lossen.

Sanne is betrokken bij de begeleiding van de kinderen en jongeren, en is daarnaast als gedragswetenschapper overkoepelend verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing met betrekking tot de zorgplannen, evaluaties en werkbegeleiding van collega’s binnen het team.

Sociotherapeut

Noortje Brabers (1980) “Een mensgerichte zorgprofessional in hart en nieren die zowel van grote successen als van hele kleine wondertjes intens kan genieten”.

Voorheen heeft Noortje veel ervaring opgedaan als begeleider in de complexe zorg. De laatste jaren als sociaal pedagogisch medewerker ambulant en logeeropvang, waarbij Noortje ook de cursus psycho-educatie (Brain Blocks) heeft afgerond. Noortje is gemotiveerd om haar jarenlange kennis en ervaring in te zetten als sociotherapeut bij Equus & Ego en zij kijkt ernaar uit om kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling. Affiniteit met paarden en werken in de buitenlucht maken het voor Noortje interessant om kinderen op deze manier ervaringen op te laten doen en te laten inzien dat ieder kind uniek is op zijn of haar manier.

Sociotherapeut

Annabel van Loon (1989) heeft na haar studententijd een tijd in de toerisme – en evenementen branche gewerkt, waarna zij ervaarde dat haar hart in de maatschappelijke hulpverlening ligt. Annabel volgde haar hart en startte een dankbare en waardevolle tijd als coördinator in een verpleeghuis. Tijdens deze baan is zij een opleiding gaan volgen tot psychosociaal therapeut met als richting systeemtherapie. Annabel is nog steeds erg blij dat zij deze stap heeft kunnen en mogen maken, en dat zij haar weg verder kan vervolgen op een mooie plek als die van Equus & Ego.

Verbinding en oprecht contact vanuit gelijkwaardigheid vind Annabel erg belangrijk tijdens haar werk. Annabel gelooft in het ervaringsgericht leren, waarbij zelfvertrouwen en kracht groeit door het opdoen van nieuwe (positieve) ervaringen. Annabel kijkt ernaar uit om dergelijke ervaringen te creëren voor de kinderen en jongeren van Equus en Ego, en kan zichzelf helemaal voorstellen dat de natuurlijke omgeving van de buitenlocatie hieraan bij draagt.

Sociotherapeut

Mariëlle Verhoeks (2000) is als stagiaire bij Equus & Ego terecht gekomen. Nadat zij is afgestudeerd van de studie Social Work is zij aan de slag gegaan als sociotherapeut. Het opdoen van verschillende ervaringen in het maatschappelijk werk gedurende haar studie, heeft Mariëlle erachter doen komen dat haar hart bij de doelgroep jeugd ligt. Mariëlle gelooft sterk in de eigen kracht van mensen en ziet het als een uitdaging om deze eigen kracht (weer) bij de kinderen en jongeren naar boven te halen. De buiten omgeving bij Equus & Ego, en het ervaringsgericht leren dragen daar volgens Mariëlle zeker aan bij. 

Mariëlle kijkt er enorm naar uit om zich als beginnend zorgprofessional verder te blijven ontwikkelen en ervaring op te doen bij Equus & Ego en daardoor bij te dragen aan het ontwikkelingsproces van de kinderen en jongeren.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers vinden wij heel belangrijk! Op allerlei manieren lever je als vrijwilliger een bijdrage aan het vergroten van het plezier en de ontspanning bij de kinderen op onze locatie. Het doen van vrijwilligerswerk levert ook weer iets op voor jou zélf. Wij kijken graag naar welke talenten een vrijwilliger heeft, en hoe of waar die bij ons ingezet kunnen worden. De vrijwilligers die momenteel bij ons betrokken zijn, zijn vrijwilligers waar wij ook erg trots op zijn!